Essentiele hypotheekvoorwaarden zijn bijvoorbeelde op welke manier lang de offerte geldig is, ofwel je meerwerk kunt meefinancieren en een hoogte aangaande een vergoeding op het bouwdepot. Een adviseur houdt hier in dit advies rekening mee.Dikwijls kun je een kosten voor meerwerk meefinancieren in jouw hypotheek. Ogen de badkamer en de keuken niet … Read More